Stabiliteit

Ernstige stabiliteitsproblemen komen gelukkig niet zeer veel meer voor. Er wordt ook meer en meer beroep gedaan op degelijke stabiliteitsstudies, alvorens men tot uitvoering van een project over gaat.

Toch kan door omstandigheden een probleem ontstaan, waarbij de stabiliteit van (een deel van) een gebouw in het gedrang komt.

De oorzaak hiervan is niet altijd onmiddellijk even duidelijk en dient in sommige gevallen ook ernstig onderzocht.