Het POST INTERVENTIE DOSSIER

Wat is een postinterventiedossier? (PID)

Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw. Deze werken kunnen gaan van eenvoudige onderhoudswerken tot ingrijpende verbouwingen of zelfs de afbraak van het gebouw. Immers, de levensduur yan een gebouw gaat meestal over meerdere generaties. Al de gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers moeten op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten welke muren dragende muren zijn, hoe de welfsels liggen, welk type welfsels er gebruikt zijn, zodat eventuele latere werken op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden. Denk maar aan de actuele problemen rond asbest in gebouwen. Het is niet ondenkbaar dat er op dit moment courante materialen in een gebouw worden verwerkt, die achter 30 jaar probleemmaterialen blijken te zijn.

Daarom worden alle technische gegevens verzameld in een dossier. Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en wordt aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen. Het PID moet bij een eventuele verkoop dan ook overgedragen worden aan de notaris, die het op zijn beurt overdraagt aan de nieuwe eigenaars. Men kan het PID vergelijken met het gelijkvormigheidsattest en het onderhoudsboekje van een auto.

Wie stelt het PID samen?

Indien er een veiligheidscoördinatie verplicht is, heeft de veiligheidscoördinator de wettelijke plicht om dit dossier samen te stellen. Alle aannemers en leveranciers hebben de plicht om, op verzoek van de veiligheidscoördinator, alle benodigde documenten te bezorgen. Indien de veiligheidscoördinator deze documenten, op zijn verzoek niet ontvangt, dan heeft hij hierin geen verdere verantwoordelijkheid meer. Het is dan ook aan te raden dat de bouwheren en architecten een sterk standpunt innemen (bv via het lastenboek) en de bouw pas definitief opleveren als alle documenten zijn aangeleverd. In vele gevallen volstaat het dat de opdrachtgever deze documenten verkrijgt alvorens de laatste schijf van de aanneming wordt betaald.

Welke documententen kunnen er zitten in een post-interventiedossier?

De aanbevelingen of adviezen die door de veiligheidscoördinator zijn gemaakt in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Alle soorten vergunningen: verkavelingsvergunning, milieuvergunning, bodemattest, bouwvergunning, kapvergunning…. Lastenboek, stabiliteitsstudie, allerlei installatieplannen van elektriciteit, verwarming, sanitair, klimaatregeling … Technische fiches van de gebruikte materialen (verkrijgbaar bij de leveranciers van deze materialen). Keuringen van elektriciteit, water, liften… Documentatie, garanties en gebruiksaanwijzigingen van technische apparatuur (verwarmingsketels, boilers, pompen, kleppen, ventielen, keukentoestellen…) Plannen “as –built”. De veiligheidscoördinator maakt een fotoreportage van het verloop van de werken. Deze reportage wordt ook bij het dossier gevoegd. (zie ook werfopvolging foto's - alle klanten krijgen toegang tot eigen webgedeelte waarin de foto's zijn terug te vinden) Proces verbaal van overdracht van deze documenten (de veiligheidscoördinator is immers niet verplicht een copie bij te houden van dit PID - daarom is het belangrijk dat hij een bewijs krijgt dat de opdrachtgever wel degelijk de documenten heeft ontvangen).